วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คะแนน 20 คะแนน
บทความที่ 1  ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต พร้อมอ้างอิง
บทความที่ 2 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต  พร้อมอ้างอิง
บทความที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Internet Explorer พร้อมอ้างอิง
บทความที่ 4 ประเภทของโดเมนเนมพร้อมตัวอย่าง และอ้างอิง
บทความที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับอาเชียน พร้อมอ้างอิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น